"Enter"a basıp içeriğe geçin

HAYATINI DEĞİŞTİRMEK ADINA FİLİKA YÖNTEMİNİ KULLAN

Napıyoz la biz?

Al al al al al al hepsini al abi ne var ne yok al… Kaçırma, geç kalma, valla son, abla sana özel fiyat, bu renk sana çok gitti, şu özellikli olanı da al zaten ufak bi farka abi….

İşte bunlarla kandırdılar yıllarca bizleri ve düştük bu kapitalizm canavarının ellerine 🙂 Peki nereden başladı bu çılgınlığımız ve nereye gidiyor diye hiç sorduk mu? Valla ben yeni yeni soruyorum. (Giren girdi daha sorma diyenleri duyar gibiyim) Neyse biz zararın neresinden dönülürse kardır mantığıyla bakalım olaylara ve devam edelim.

Kapitalizm, bir ekonomik sistemin ifadesidir. Kapitalizm ekonomik sisteminde üretim malları özel kişilerin mülkiyetindedir ve bu sistemde üretim maksimum kar sağlayabilmek adına yapılır. Farklı bir değişle; özel mülkiyet, insan ve doğa tarafından yaratılan sermayenin özel kar için kullanılmasıyla belirlenen ekonomik sisteme kapitalizm diyoruz.

Kapitalizm Tarihi

Kapitalist sistem, feodal sistemin yıkılmasıyla başlar. Feodalizmin yıkılmasının ardından kapitalizm ortaya çıkmıştır. Daha iyi anlaşılabilmesi için burada feodal sistemi de hatırlamak gerektiğini düşünüyorum.

Hatırlayacak olursanız, feodal sistem de ekonomik anlamda halk, toprakları ellerinde tutan, toprağın sahibi olan soylulara bağlıydı. Feodal sistemde soylunun toprağında üretim yapan halk, kendisine gerektiği kadarını alıp, geri kalanını soyluya vermekle yükümlüydü. Feodal sistemde bir anlamda güç ya da zenginlik tamamen topraktı. 15. yüzyıla gelindiğinde ticaretin gelişmesiyle para hem işlevini hemde önemini büyük ölçüde artırmıştır. Ticaretin gelişmesiyle yıkılmaya başlayan feodal sistem; emeğin satın alınması ve kiralanmasını ortaya çıkarmış, para ve ticaret kapitalist sistemin başlangıcı olmuştur. O halde diyebiliriz ki, artık güç ve zenginliğin ölçütü toprak değil para ve servettir.

Feodal sistemin yıkılmasının ardından İngiltere başta olmak üzere kapitalizm tüm Avrupa’ya, Avrupa’dan da dünyaya yayılmıştır.

Kapitalist Sistemin 5 Temel İlkesi

Kapitalizmi daha iyi anlayabilmek için bu sistemin dayanağı olan temel ilkelerini, özelliklerini bilmemiz gerekiyor çünkü kapitalist sistemi savunanlar birazdan aşağıda yazacağım ilkelerin var olmasını zorunlu görmüşlerdir.

1. Özel Mülkiyet Hakkı

Kapitalizmde her şeyden önce tüm bireyler sınırsız mülkiyet edinimi hakkına sahip olduğu gibi aynı zamanda da istediği her konuda sözleşme yapabilme özgürlüğüne sahip olur. Bu açıdan baktığımızda kapitalizmde bireyler özel mülkiyet hakkının yanı sıra sözleşme serbestliğine de sahiptir.

Kapitalist sistemde sınırsız mülkiyet hakkı hem tüketim malları hemde üretim araçlarını kapsamaktadır.

Bu sistemde çalışan tüm bireyler emeğinin ürünlerini koruma ve istediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir. Kapitalist sistemlerde bireyler mallarını ve emeklerini toplum yararına ters düşmeyecek şekilde istedikleri gibi kullanabilirler. Aynı zamanda hiç bir birey çalışmaya veya çalıştığı sırada istemediği işleri yaptırılmaya zorlanamaz.

Kapitalizmin dayandığı en önemli kurumun özel mülkiyet kurumu olduğunu bir kez daha belirtmekte fayda görüyorum. Alt başlıkta nedenini açıklayacağım.

2. Veraset Kurumu

Kapitalizmin dayandığı bir diğer önemli ilke veraset kurumudur. Veraset kurumu da özel mülkiyetin ayrılmaz bir parçası olduğundan dolayı sistem için önemli ve bağlayıcı bir koşuldur. Kapitalist sistemde bireyler, sahip oldukları servetlerini istedikleri diğer bireylere özellikle de kendi soylarından gelenlere intikal ettirebilme özgürlüğü ve hakkına sahiptir.

3. Çalışma Özgürlüğü ve Özel Girişimler

Kapitalist sistemde girişimci, riski kendine ait olmak üzere sermayeyi ve doğal kaynakları istediği üretim sektöründe istediği miktarda ve istediği şekilde kullanabilme özgürlüğüne sahiptir. Kapitalizmde, serbest girişim ve kar isteği özel kişilere bırakılmıştır. Girişim ve çalışma özgürlüğü kapitalizmde temel bir ilkedir.

4. Kapitalist Sistemde Piyasa Mekanizması

Kapitalizmde, tüm ekonomik sorunların çözümü fiyat mekanizmasıyla çözülmektedir. Kapitalist düşünceye göre; piyasa mekanizmasının sağlıklı bir şekilde işlemesiyle fiyatlar sistemi her sorunu çözecektir. Böylece piyasada devletin müdahalesine gerek kalmayacaktır. Hatta ekonomilerdeki tam istihdam sorunu da piyasa mekanizmasının iyi işlemesi halinde kendiliğinden çözülebilecektir.

Kapitalizmin en büyük sorunlarından biri olan gelir dağılımı dengesi de kapitalist düşünceye göre piyasa mekanizmasıyla kendiliğinden düzelecektir. En azından bu düşünceye göre düzelmesi gerekiyor.

5. Rekabet

Kapitalizmin temel ilkelerinden bir diğeri de rekabet kurumudur. Birden fazla kişinin aynı amaca ulaşabilmek için aralarında yaptıkları yarışa rekabet adını veriyoruz. Bu açıdan baktığımızda kapitalist sistemde; alıcı ve satıcıların arz ve talep ettikleri fiyatlar piyasada rekabet koşulları içinde oluşmaktadır. Böylece mal ve hizmetler rekabet sayesinde normal fiyatları oluşturmaktadır.

Kapitalizm denen alışveriş ekonomisi üzerine kurulu düzende herşeyin en pahalısı ve sürekliliğe hakim olanı makbuldur mantısı ile saldırıyoruz. Gelinlerden annelere damatlardan esnaflara Allah ne verdiyse saldırıyoruz.  Hayatımızı sadeleştirme çabasında değiliz ve bunun için bir adım da atmıyoruz aslında.

Bu kadar ders yazısı yeter yazımıza dönelim 🙂

Halbuki minimalist bir düşünce içinde olan milyonlarca insan yaşamlarını sadeleştirerek pek çok konuda daha iyi ilerliyor ve mutlu olabiliyorlar.  Bunları başarmak için ben “FİLİKA” yöntemini benimsiyorum. Malumunuz filika batmaya yada sallanmaya başlarsa üzerinde ki yükler atılır. Eğer durum hayati ise üzerinde ki bazı yolcular bile atılır ki en yakın kara parçasına varalım anam canımızı kurtaralım durumu olur 🙂

Siz de yaşamınızda ağırlıklar hissediyor, yavaşladığınızı ve kendi kendinize problemler ürettiğinizi fark etmişseniz paniklemeden ağırlıklardan kurtulun derim. Önce kıyafetler ve alışveriş alışkanlıkları ve sonrasında da yeni gelecek sorunları önleme metodları geliştirmelisiniz.

Eldekilerden kurtul, eline geçenleri hemen alma. Sorgula iyice düşün acele etme ve doğru olandan emin olduktan sonra ancak adım at. İşte bu kadar basit 🙂

Sizde hayatınıza minimalist bir yaşam katmak ve rahatlamak istiyorsanız kısa süre sonra ki yazımı okumanızı ve sizle tanıştıracağım kişiyle iletişim kurmanızı öneriyorum.

Ezber bozmak ümidiyle kendinize iyi bakın 🙂

Serkan Beyaz – 02.02.2018

 

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir