"Enter"a basıp içeriğe geçin

Psikoloji

Psikoloji Nedir ? Amaçları Nelerdir ?

Psikoloji insan davranışını ve aklını inceleyen bilim dalıdır. Psikoloji davranışların nedenlerini psikolojik, biyolojik ve genetik yönden değerlendirir. Bu disiplin davranışların oluşumunda hangi duygusal, sosyal, gelişimsel faktörlerin devreye girdiğini anlamaya çalışmaktadır.

Psikoloji Nedir ?

Psikoloji insanların dünyayı nasıl algıladıklarına, dünyaya nasıl tepkiler verdiklerine bakıyor. İnsan nasıl öğreniyor ? Nasıl anlıyor ? Diğerleriyle ne tür ilişkiler kuruyor ? İnsanın toplumda işlevi ne ? Kısaca insanın düşünce tarzını, neler hissettiğini, nasıl davrandığını sorguluyor.

Bu bilim insana dair bilgiye başvururken, kaynağını araştırmalardan ve önceki bilimsel açılımlardan almaktadır. Psikolojinin yöntemi bilimseldir; kişilerle ya da gruplarla olan problemleri çözerken odaklandığı bilgi bu noktadan gelir. Psikolog ise insanlara mental sağlıklarını düzeltmek adına bilimsel yöntem çerçevesinde yardımcı olan insandır.

Bu bilim kaynağını felsefe ve biyolojiden almaktadır. Bu terim yunanca ”Psyche” kelimesinden geliyor. Psyche’nin anlamı ruh ve akıldır. Sokrates ve Aristoteles psikolojinin oluşmasına büyük katkıda bulunmuştur.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir